vinklarochperspektiv

glimtar av mitt liv genom foton.

Att hål ska vara så dyra...

Kategori: tänkvärt

T.ex ost med hål är ofta dyra
Munkarna med hål var 40 öre dyrare på Hemköp än de med vaniljkräm!
När man får hål i tänderna kan det bli väldigt dyrt....:)
Känner man att man har hål i själen kan det bli dyrt med ...:)
Och som i mitt fall köper ny cykel varje gång det blir hål i slangen.... :)