vinklarochperspektiv

glimtar av mitt liv genom foton.

Detaljer i naturen blir som små universum

Kategori: mat och dryck

Om man ser sig noga omkring så kan små detaljer bli som egen litet universum eller en lite tavla, man behöver inte alltid fota helheten... Kanske är det så med livet i stort också, man behöver inte ta in allt och förstå all man kan kanske nöja sig ibland med att förstå det lilla så kanske det t.om blir lättare så att förstå det stora!
 
 
Vinterbild från idag (taget med min sonyxperia)                     Äldre vinterbild, Grimstaskogen (taget med Sony
                                                                                         a200)